Pocketsize - Webbyrå i Malmö som bygger hemsidor i WordPress

Pocketsize - Webbyrå Malmö

Utvärdering

Tillsammans utvärderar vi ert företags behov och skapar er webbplats därefter. För många onödiga funktioner som saknar användning för din kund skadar ofta mer än vad de hjälper. Istället gör vi din sida lättanvänd och tilltalande med exakt det rätta innehållet.

System

Förr eller senare kommer något i företaget att förändras. Genom att använda ett användarvänligt och lättförståeligt innehållshanteringssystem så ger vi er möjligheten att snabbt och enkelt själva kunna uppdatera information på hemsidan efter behov.

Responsivitet

För att säkerställa att ni på bästa möjliga sätt når ut med er information, oberoende om kunden söker upp er via hederlig hemmadator, surfplatta eller smartphone ser vi till att hemsidan är anpassad för respektive.


Arbetsprocessen

25%

Webbdesign

50%

Produktion

10%

Lansering

15%

Uppföljning

Webbdesign

I startfasen tar vi, utifrån kundens önskemål och förväntning, fram ett designkoncept för WordPress där användarvänlighet och syfte är direkt avgörande. För att sedan leverera en slutprodukt helt i enlighet med dessa krav, säkerställer vi utkastet med hjälp av innehållsstruktur, typografi och bildhantering.

Produktion

Webbproduktion har som uppgift att se till att alla mallsidor kodas och att teknik överensstämmer med önskade funktioner. Kundspecifikt tema utvecklas, anpassas och integreras i CMS:et – WordPress.

Lansering

I lanseringsfasen kvalitetssäkrar vi sidan genom att driftsätta och utsätta sidan för målgruppsspecifika aktiviteter. Resultatet utvärderas och ligger sedan som grund för eventuella ändringar och justeringar.

Uppföljning

Vi följer sedan upp projekt genom att optimera driftresultatet mot förväntad slutprodukt. Vi analyserar webbplatsen tillsammans med kund och vidareutvecklar tills bästa tänkbara resultat uppnåtts.


Boka en kaffe med oss

Kontakta oss